Handledning

Montera Windows 7 Delade partitioner och mappar i Ubuntu

I tidigare handledning har vi täckt hur du delar filer mellan Ubuntu och Windows 7-datorer i ditt hemnätverk. Denna handledning kommer att komplettera tidigare och visa hur du gör Ubuntu auto-mount en partition eller mapp från Windows 7 så att du alltid kan få tillgång till den från den andra du loggar in på Ubuntu. Förfarandet har lite komplexitet men när du gör det första gången blir det lättare att göra det en andra eller tredje gång.

OBS! Den här handledningen uppdaterades för att fungera på Ubuntu v10.10 och 11.04.

Steg 1: Konfigurera datorerna i samma arbetsgrupp

För att Ubuntu och Windows 7 ska kunna dela filer enkelt måste de konfigureras så att de är i samma arbetsgrupp .

För att ändra din Windows 7-arbetsgrupp, se: Så här byter du arbetsgrupp i Windows 7.

För att ändra din Ubuntu-arbetsgrupp, se: Så här aktiverar du fildelning och ändrar arbetsgruppen i Ubuntu Linux.
När arbetsgruppen är inställd på att vara densamma på båda datorerna, fortsätt till nästa avsnitt i denna handledning.

Steg 2: Konfigurera delade mappar och delningsalternativ på din Windows-dator

Om du inte redan har skapat en delad mapp på din Windows-dator måste du göra det nu. Detta innebär två delsteg för vilka vi har skrivit enskilda handledning:

  • 1) Ändra inställningar för nätverksdelning för att aktivera nätverksupptäckt och fildelning.
  • 2) Konfigurera dina delade mappar (Se även: Dela bibliotek eller mappar med avancerad delning).

Steg 3: Installera Ubuntu för att automatiskt montera en mapp eller partition från en Windows 7-dator

Först måste du öppna ett terminalfönster . Klicka på Program och sedan på Terminal i menyn översta menyn.

Skriv följande sudo mkdir /media/mountname i Terminal-fönstret och tryck på Enter . Ersätt monteringsnamn med namnet på den mapp eller partition som du vill montera. I exemplet nedan sudo mkdir /media/music jag min Windows 7 Music- mapp, så jag skrev: sudo mkdir /media/music .

Nästa kommer du att bli ombedd för ditt lösenord, skriv in det och tryck på Enter . Skriv sedan i Terminal-fönstret följande: sudo gedit /etc/fstab och tryck på Enter .

Fstab- filen ( f ile s ystem tab l) öppnas i ett gedit- fönster. Gedit motsvarar Notepad i Ubuntu. I slutet av fstab- filen måste du skriva den här raden: // servernamn / sharename / media / mountname cifs användarnamn = myusername, password = mypassword 0 0 .

Byt ut följande:

  • servernamn med namnet på Windows 7-datorn som delar mappen eller partitionen. I vårt exempel är det här george-pc .
  • sharename är det ursprungliga namnet på mappen eller partitionen i Windows 7. I vårt fall är det musik .
  • mountname blir namnet på mappen som du skrev i Terminalfönstret tidigare.
  • myusername är namnet på Windows 7 användarkonto och mypassword är lösenordet som motsvarar användarkontot definierat i Windows 7. I vårt fall är användarkontot george och lösenordet passerar.

Hela koden ser ut så här i vårt exempel: //george-pc/music /media/music cifs username=george, password=pass 0 0 .

Obs! Var försiktig så att du inte lämnar några mellanslag mellan användarnamnet, komma och lösenord. Om du gör det fungerar inte auto-monteringen av mappen eller partitionen.

Stäng fönstret när du är klar.

I Terminalfönstret skriver du nu sudo mount -a och trycker på Enter . Detta gör att den monterade mappen på partitionen visas på ditt Ubuntu-skrivbord.

Obs! För att Ubuntu ska kunna montera en mapp eller partition automatiskt från en Windows 7-dator måste den datorn öppnas och anslutas till samma nätverk som Ubuntu-systemet.

Så här tar du bort en monterad mapp eller partition från Ubuntu

För att ta bort en monterad mapp eller partition måste du öppna terminalen, öppna sedan gedit med det här kommandot: sudo gedit /etc/fstab . I fönstret fönstret tar du bort raden som du tidigare lagt till ( //servername/sharename /media/mountname cifs username=myusername, password=mypassword 0 0 ). Som standard ska det vara den sista.

Nu stängs gedit och Terminal . Nästa gång du öppnar Ubuntu kommer mappen eller partitionen inte längre att monteras.

Slutsats

I ett nätverk med Windows 7 och Ubuntu-datorer kan du konfigurera Ubuntu att dela filer och mappar som är lättillgängliga från en Windows-dator. Om du vill veta mer om att konfigurera andra datorer på ett lokalt nätverk, eller hur du kan utnyttja nätverksfunktionerna mellan Ubuntu Linux och Windows 7, kolla in artiklarna nedan.