Handledning

10 sätt att öppna Datorhanteringsverktyget i Windows (alla versioner)

Datorhanteringsappen ingår i alla moderna versioner av Windows, och fungerar som en kontrollpanel för många avancerade administrativa verktyg: Aktivitetsschemaläggare, Event Viewer, Prestandaskärm, Enhetshanterare, Diskhantering, Tjänster och program mm. Vi gillar att använda den för felsökning och systemadministrationsuppgifter eftersom det ger enkel tillgång till så många verktyg. I den här handledningen visar vi alla metoder som vi vet för att öppna Datorhanteringsverktyget i Windows 10, Windows 7 och Windows 8.1:

OBS! Den här guiden omfattar Windows 10, Windows 7 och Windows 8.1. Vissa metoder fungerar i alla tre versioner av Windows, andra bara i ett eller två. För varje metod nämns vi Windows-versionen där den fungerar. Om du inte vet vilken version av Windows du har, läs den här handledningen: Vilken version av Windows har jag installerat?

1. Använd sökning (alla Windows-versioner)

Ett av de enklaste sätten är att använda sökningen. I Windows 10 anger du orden "datorhantering" i sökfältet på aktivitetsfältet och klickar sedan på eller knackar på sökresultatet med samma namn.

Också i Windows 7 är det snabbaste sättet att starta Datorhantering att använda sökrutan från Start-menyn . Skriv in orden "datorhantering" och klicka sedan på lämpligt sökresultat.

I Windows 8.1 kan du använda sökningen genom att växla till startskärmen och sedan börja skriva "datorhantering". När sökresultaten visas, klickar du på eller trycker på "Administrationsverktyg" och öppnar sedan Datorhantering .

2. Använd kontrollpanelen (alla Windows-versioner)

Ett annat sätt att öppna Datorhantering i alla Windows-versioner innebär att du använder kontrollpanelen . Öppna Kontrollpanelen, gå till "System och säkerhet" och klicka sedan på eller knacka på "Administrationsverktyg".

En lista över administrativa verktyg visas. Dubbelklicka eller dubbelklicka på Datorhantering .

3. Använd Start-menyn för att hitta Datorhantering (endast Windows 10)

I Windows 10 finns det även en genväg för Datorhantering i Start-menyn . För att använda den klickar du på eller trycker på Start och rullar ner listan över appar till de som börjar med bokstaven W. Där öppnar du mappen Windows-administrativa verktyg och klickar eller trycker på eller trycker på Datorhantering .

Tyvärr innehåller äldre Windows-versioner inte en liknande genväg.

4. Använd Cortana (endast Windows 10)

I Windows 10 kan du använda din röst för att prata med Cortana: På höger sida av sökrutan från aktivitetsfältet klickar du på eller knackar på mikrofonikonen för att göra Cortana lyssna på dig. Alternativt kan du också säga "Hej Cortana" om du aktiverat den här funktionen hos henne. Därefter säger "Open Computer Management."

Du kan också prova andra liknande kommandon, till exempel "Starta datorhantering".

5. Använd WinX-menyn (Windows 10 och Windows 8.1)

I Windows 10 och Windows 8.1 är ett annat snabbt sätt att starta Datorhantering att använda användarmenyn. Öppna den här menyn med högerklicka eller länge på Start- knappen. Du kan också trycka på Win + X- tangenterna på tangentbordet. Klicka sedan på eller tryck på alternativet Datorhantering från menyn.

6. Skapa en genväg och peka den på skrivbordet (alla Windows-versioner)

Du kan också skapa en genväg för Datorhantering och placera den på skrivbordet eller någonstans. När du skapar genvägen använder du kommandot compmgmt.msc som mål.

Om du inte vet hur du skapar genvägar läser du den här guiden: Hur skapar du genvägar för appar, filer, mappar och webbsidor i Windows.

7. Använd fönstret Kör (alla Windows-versioner)

Körningsfönstret är en annan snabb metod för att öppna systemverktygen i Windows. Du kan också använda den för att öppna datahantering . Tryck på Win + R- tangenterna på ditt tangentbord för att öppna Kör, skriv kommandot compmgmt.msc och tryck sedan på Enter eller OK .

8. Använd kommandotolk eller PowerShell (alla Windows-versioner)

Du kan också öppna Datorhantering från Kommandotolken eller PowerShell. Skriv kommandot mmc compmgmt.msc och tryck på Enter på tangentbordet.

9. Använd Aktivitetshanteraren (alla Windows-versioner)

Task Manager kan också användas för att starta datorhanteringsverktyget . Tryck först på Ctrl + Shift + Esc- tangenterna för att öppna Aktivitetshanteraren . Om du gör det på en Windows 10 eller Windows 8.1-dator, och uppgiftshanteraren öppnas i sitt kompakta läge, klicka eller tryck på "Mer detaljer". Öppna sedan Arkiv- menyn, gå till "Kör ny uppgift" och skriv kommandot compmgmt.msc . Slutligen trycker du på Enter på tangentbordet eller på OK- knappen.

10. Använd genvägen Datorhantering från vår samling (alla versioner av Windows)

Vi har skapat den mest omfattande samlingen av genvägar för Windows. Hämta det, ta ut det och du kan hitta genvägsnätet Datorhantering i undermappen Administrationsverktyg för din Windows-version.

Använder du datorhantering?

Som nämnts i introduktionen av denna handledning använder vi Datorhantering för många administrativa och felsökningsuppgifter. Vi uppmanar dig att prova det, lära dig hur du får tillgång till det och använder det. Innan du stänger den här artikeln, dela med oss ​​din favoritmetod för att öppna den. Kommentera nedan och låt oss diskutera.