Handledning

Windows Phone: Hur växlar du mellan appar som med Alt-fliken i Windows

Om du är ny på Windows Phone-enhet kanske du undrar hur du snabbt växlar mellan appar. I början kan du trycka på knappen Tillbaka tills du kommer till den app som du vill byta till, men det är inte så produktivt. Det finns en bättre metod och det fungerar precis som Alt-Tab i Windows. Så här byter du snabbt mellan appar i Windows Phone:

Tillbaka-knappen gör det magiska!

I Windows Phone hjälper knappen Tillbaka till att växla mellan öppna appar. Om du trycker på den en gång tar det dig till föregående app som du öppnade. Om du trycker på och håller tillbaka knappen visas en lista med alla dina öppna appar.

När listan med öppna appar visas visas den aktuella appen ut.

Skjut sedan åt vänster eller höger tills du hittar appen som du vill byta till.

Tryck på förhandsgranskningen av appen du vill byta till och du är klar. Du kan också använda appomkopplaren för att stänga appar genom att peka på X- tecknet längst upp till höger i förhandsgranskningen av appen som du vill stänga.

Slutsats

Nu när du vet hur du snabbt växlar mellan appar i Windows Phone, blir du mycket mer produktiv än du var tidigare. Som du kan se är app switcher verkligen lätt att använda. Om du letar efter mer användbara tips och tricks om Windows Phone, läs guiderna som rekommenderas nedan.